Adatvédelmi irányelvek

I.
Alapvető rendelkezések
A rendszergazda a személyes adatok alapján Art. 4. pont 7. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok feldolgozása, valamint a szabad mozgás az ilyen adatok (a továbbiakban: „GDPR”) az Argente Ltd. ID: 04347030 alapú Štiková 5 323 00 Plzen (a továbbiakban: az "Administrator").
A kapcsolatkezelő információi
cím: Nightdress.hu, Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň
email: info@nightdress.hu
telefon: 777700337
Személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy olyan személy, aki lehet közvetlen vagy közvetett azonosítását, különösen hivatkozás egy adott azonosító, például név, azonosító számát, elhelyezkedését adatok, a hálózati azonosítót, illetve egy vagy több egyedi tényező a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy ennek az egyénnek a társadalmi identitását.
Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.
A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái
A rendszergazda kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, vagy a rendszergazda által a megrendelés alapján kapott személyes adatokat.
A rendszergazda kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosítását, elérhetőségét és adatait.

III.
A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja
A személyes adatok feldolgozásának legitim oka:
az Ön és a vagyonkezelő közötti, a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződés teljesítése b) GDPR,
az adatkezelő legitim érdeke a közvetlen forgalmazás (különösen üzleti üzenetek és hírlevelek küldésére) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében, f) GDPR,
A személyes adatok feldolgozásának célja
végrehajtja a megbízását és gyakorolja az Ön és a vagyonkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket; megrendelése esetén szükséges személyes adatokat, amelyek szükségesek a sikeres megbízás teljesítését (név, cím, elérhetőség), a rendelkezés a személyes adatok szükséges feltétele a szerződés megkötését, anélkül, hogy személyes adatai nem lehetséges a szerződés megkötése vagy a rendszergazda által elvégzésére,
üzleti üzeneteket küld és más marketing tevékenységeket végez.
A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus, egyéni döntéshozatal.

IV.
Az adatok megőrzési ideje
A rendszergazda személyes adatokat tárol
A szükséges idő, hogy gyakorolja a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szerződéses kapcsolat közted és a rendszergazda, és azt állítja, a szerződéses kapcsolatok (a 15 éves időszak megszűnésétől a szerződéses kapcsolat).
A megőrzési időszak végén az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

V.
Személyes adatok címzettjei (alvállalkozók)
A személyes adatok címzettjei személyek
hozzájárulás az áruk / szolgáltatások nyújtásához / a szerződés alapján történő kifizetésekhez,
e-shop szolgáltatásokat (Shoptet) és egyéb e-bolt működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat,
A rendszergazda személyes adatokat kíván továbbítani egy harmadik országba (nem EU-tagállam) vagy egy nemzetközi szervezethez. A harmadik országbeli személyes adatok címzettjei a postai szolgáltatók / felhőszolgáltatások és az áruk szállítói.

VI.
Jogaid
A GDPR feltételei szerint van
a GDPR 15. cikke szerinti személyes adatokhoz való hozzáférés jogát,
a GDPR 16. cikkének megfelelően a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikk szerint.
a személyes adatoknak a GDPR 17. cikke szerinti törlési joga.
a GDPR és a 21. cikk szerinti kifogásolási jog
a GDPR 20. cikk szerinti adatátviteli jog.
Önnek jogában áll panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, hogy megsértették a magánéletét.

VII.
Adatvédelmi irányelvek
A Rendszergazda kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
Az adminisztrátor technikai lépéseket tett az adatraktárak és személyes adattárak papíralapú adatlapok tárolására.
A Rendszergazda kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre feljogosított személyek számára érhetők el.

VIII.
Végleges rendelkezések
Küldés egy megrendelést az online megrendelőlapot, megerősíti, hogy tisztában vannak / és a feltételek adatvédelmi és hogy elfogadja teljes egészében.
Az adminisztrátor jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik az Ön webhelyén, és elküldi Önnek az új szerződési feltételeket az Ön e-mail címére, amelyet a rendszergazdának adott.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.